Priser

Vi här på Eggebyberg Islandshästar jobbar med små grupper, detta för att alla ska få den uppmärksamhet och hjälp den vill/behöver.

I shettisgrupperna är vi max 6 st i varje grupp, vilket gör att vart och ett barn får den uppmärksamhet den behöver.

Islandshästgrupperna är vi 5-6 i varje, även här för att alla ska få den hjälp som behövs.

Exempelbild på varor, produkter eller tjänster